Dialetto Brindisino


La Pumeta: Poesia in vernacolo Brindisino dedicata a tutti i Brindisini Erranti 1

La Pumeta: Poesia in vernacolo Brindisino dedicata a tutti i Brindisini Erranti Riceviamo e volentieri pubblichiamo una poesia dedicata a tutti i Brindisini Erranti d’Italia in rigoroso vernacolo Brindisino da parte di Francesco Distante, la poesia “La Pumeta” è di Alfredo Galasso. Alfredo Galasso (1881 – 1975) è stato un poeta che ha saputo dare […]


Poesia vernacolare: SI RIPARTE!!! by Massimo da Mestre

Poesia vernacolare: SI RIPARTE!!! by Massimo da Mestre Nnù Brindisinu erranti eti unu comu a tanti, ti nnà cosa sola si differenzia di lu Brindisinu nostranu, ca iddu, di Brindisi sua vivi luntanu. Brindisi intra allu cori iddu teni, sangu biancazzurru scorri n’tra li sua veni. Biancazzurri erunu li coluri di Brindisi quando pi lla […]